چهارشنبه , ۱۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخچه زنبورداری

تاریخچه زنبورداری در جهان و ایران

تاریخچه زنبورداری

تاریخچه زنبورداری در جهان را میتوان توسط اولین اثر به دست آمده از زنبور عسل مربوط به فسیلی که از لای صمغ های ناحیه بالتیک به دست آمده، نسبت داد. قدمت این فسیل حدود ۴۰ میلیون سال تخمین زده شده است. در حال حاضر در موزه تاریخ طبیعی نیویورک، از یک فسیل زنبور عسل نگهداری می شود که قدمت آن به ۲۰ میلیون سال پیش تخمین زده شده است.

زنبور عسل از قسمت گرمسیری و نیم گرمسیری آفریقا منشاء گرفته و سپس به اروپا و شرق آسیا گسترش یافته است. تا قرن شانزده میلادی زنبور عسل منحصر به دنیای قدیم یعنی آسیا، آفریقا و اروپا بوده است. زنبور عسل امروزه در تمام نقاط دنیا بجز مناطق قطبی زندگی می کند.

بیشتر بخوانیم: